White Plume
White Plume

Oil on canvas 40*30 in

White Plume

Oil on canvas 40*30 in